מאמר 1 – מכתב אהבה לסבלנות

מכתב אהבה לסבלנות / דניאלה גור

או יותר נכון , אני באה בדברים איתך -סבלנות שלי?! 
אם להיות כנה אני חסרת סבלנות לסבלנות , 
הסבלות זקוקה לגב שישא את כובד משקלי
ואנוכי אצה לי הדרך ומשאי כבד מנשוא 
כמה סבלנות צריכה לגייס? ,ובאיזו אהבה וחמלה? 
עלי לקרבך אל חיכי?!ואנוכי אנא אני באה? 
עד שפגשתי את מכתה האהבה לסבלנות שכתבה נוגה פלג ואפקוד את זו הסבלנות וזו לחשה חרש חרש 
ותבונה חדשה חלחלה לתודעתי ליבי-
שרק כאשר אושיב את השם על כיסא הכבוד בסמוך אלי , אשען עליו באמת 
ואסמוך ואתן אמונתי שאכן -השם היה יהיה והווה איתי בצרה ,
שהלא רוצה השם בחיי ברואיו ובטובם ולא למיתה בראם ״( והרי לשם כך ברא השם עולמו ״ לשבת יצרה ״)
או אז התיישבה זו הדעה על ליבי  ולחישה דקה זו מלאה את גופי ויישותי וחלחלה זו הדעה , חרש חרש , ועטפה זו בחום וברוך את נפשי ואשקוט!!
וכך התיישבה זו הסבלנות בחיקי ליד מושבו של כיסא הכבוד ופחת משאי והיה לקל יותר ! 
והנה אוכל לו לסבל בסבלנות מדודה ואשקוט!
ואתמלא עוז וביטחה 
ואומץ רב פיעמני-
ויתפעם ליבי במאוד מאוד 
כי נמלא בתקוות אין קץ 
ואצחק בקירבי ואדע 
שקווי השם יחליפו כוח! 
ויאמץ ליבי במאוד מאוד.
 
״קווה אל השם חזק ואמץ ליבך״
קווי אל השם!